Κατούντσι, Σιδηρόκαστρο,1454/55 και το 1569/70

Το χωριό Katuntsi της σημερινής Βουλγαρίας το 1454/55 και το 1569/70 μπορεί να επικυρωθεί οτι άνηκε στον τομέα του Σιδηροκάστρου


MIHAILO ST. POPOVI] (Institut fur Byzanzforschung der Osterreichischen Akademie
der Wissenschaften, Wien)

Die obige Tabelle zeigt, daŸ die Siedlungen Bo`dovo, Debrene, Doleni,
Grade{nica, Melnik, Ro`en und Sandanski eine Kontinuitat in osmanischer Zeit
aufweisen.178 Das Dorf Katunci befand sich in der Nahiye Demir Hisar und ist
sowohl 1454/55 als auch 1569/70 bezeugt.Πηγή
Stojanovski A. (ed.), Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod. Op{iren popisen defter za Pa{a sand`akot (kazite Demir Hisar)
Stojanovski A. (ed.), Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod. Op{iren popisen defter za Pa{a sand`akot (kazite Demir Hisar, Jenid`e Karasu, Gjumuld`ina i Zihna) od 1569/70 godina. Tom X/Kniga 1, Skopje 2004
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts