Η Αστική Σχολή Σιδηροκάστρου των Τούρκων


Δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί πότε εγκαινιάστηκε.

Πάντως σε έγγραφο από 6 Β 1312 (3 Ιανουαρίου 1895) αναφέρεται πως συμπληρώθηκαν τα ελλιπή στοιχεία στο βιογραφικό του Μουσταφά Τεβφίκ Εφεντή του δασκάλου της Αστικής Σχολής του Σιδηροκάστρου (ΒΟΑ., ΜF. MKT.,243/24).

Στις 25 C 1317 (31 Οκτωβρίου 1899) σε έγγραφο που συντάχθηκε, ζητείται να μην εισπραχθεί τελωνειακό τέλος από την υδρόγειο σφαίρα που απεστάλη (ΒΟΑ., ΜF. MKT.,475/64).

Στις 5 Ra 1318 (3 Ιουλίου 1900) γνωστοποιείται πως ο Μουσταφά Τεβφίκ Εφεντή που καθαιρέθηκε από Β΄βάθμιος δάσκαλος δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση αυτή και πως ο πρώην Α΄βάθμιος δάσκαλος της Αστικής Σχολής του Τσαλ ο Ομέρ Λουτφή Εφεντή, που διορίστηκε με τον ίδιο βαθμό στην Αστική Σχολή του Σιδηροκάστρου σύντομα θα αναλάβει τα καθήκοντά του (ΒΟΑ., ΜF. MKT., 511/43).

Στις 24 Ş 1318 (17 Δεκεμβρίου 1900) η διδασκαλία του μαθήματος της γραφής χωρίζεται σε δύο και για τη γραφή «sülüs» (sülüs: στιλ οθωμανικής γραφής ΣτΜ.) διορίστηκε ο Α΄βάθμιος δάσκαλος Ομέρ Λουτφή και για τη γραφή «rik’a» (rikâ: είδος και στιλ οθωμανικής γραφής με αραβικά ψηφία ΣτΜ.) ο Αχμέτ Νιγιαζή Εφεντή (ΒΟΑ., ΜF. MKT.,540/47).

Στις 13 R 1320 (20 Ιουλίου 1902) στην Αστική Σχολή του Σιδηροκάστρου, στη θέση Αχμέτ Νιγιαζή Εφεντή του δασκάλου της γραφής rik’a, διορίστηκε ο Αχμέτ Χακκή Εφεντή που ήταν Υπάλληλος Γραμματείας στο Σιδηρόκαστρο (ΒΟΑ., ΜF. MKT.,644/51).

Στις 10 Μ 1321 (8 Απριλίου 1903) διορίζεται στην Αστική Σχολή του Σιδηροκάστρου ο δάσκαλος της Αστικής Σχολής της Τζέντας ο Αλή Κιαζίμ Εφεντή (ΒΟΑ., ΜF. MKT.,695/11).

Στις 29 Ca 1321 (23 Αυγούστου 1903) στη θέση του δασκάλου της γραφής «sülüs» στην Αστική Σχολή του Σιδηροκάστρου, διορίστηκε ο δημοδιδάσκαλος Αχμέτ Εφεντή (ΒΟΑ., ΜF. MKT.,729/146).

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts