Οι καρυάτίδες του Σιδηροκάστρου στην εφημερίδα "Αγών Ομήρων και Πολεμοπαθών", 15 Σεπτεμβρίου 1929

Εφημερίς "Αγών Ομήρων και Πολεμοπαθών", έτος Α', αριθ. φύλλου 5, 15 Σεπτεμβρίου 1929, σ.4, στην πρώτη σελίδα δημοσιεύεται φωτογραφία "από τον χορόν των καρυατίδων του Σιδηροκάστρου (Δεμίρ - Ισάρ)"


Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts