Χάρτης του K’nčov με χωριά του Ντεμίρ Ισάρ, αρχες του 20ου αιώνα

Η ανάρτηση θα αναβαθμιστεί σύντομα*

ΓΚΕΡΜΑΝ - GERMAN [Ντεμίρ Ισάρ - No 3]
ΕΛΕΣΝΙΤΣΑ (ΛΕΣΝΙΤΣΑ) - ELEŠNICA (LEŠNICA) [Ντεμίρ Ισάρ - No 4]
ΚΡΟΥΣΟΒΟ - KRUŠOVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 6]
Κ'ΡΤΣΟΒΟ - K'RČOVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 7]
ΚΑΡΑ ΤΑΣ ΜΑΧΑΛΕ - KARA TAŠ MAHALE [Ντεμίρ Ισάρ - No 9]
ΑΜΕΡΛΙ ΜΑΧΑΛΕ - AMERLI MAHALE [Ντεμίρ Ισάρ - No 10]
ΛΕΖΛΙ ΜΑΧΑΛΕ - ALEZLI MAHALE [Ντεμίρ Ισάρ - No 11]
ΜΠΕΓΙΟΥΚ ΜΑΧΑΛΕ - BEJUK MAHALE [Ντεμίρ Ισάρ - No 13]
ΓΚΟΛΕΣΕΒΟ - GOLEŠEVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 14]
ΛΕΧΟΒΟ - LEHOVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 16]

ΓΙΑΝΟΒΟ - JANOVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 19]
ΒΡΑΝΚΟΒ ΤΣΙΦΛΙΚ - VRANKOV ČIFLIK [Ντεμίρ Ισάρ - No 21]
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ (ΜΑΝΤΖΙΚΟΒ ΤΣΙΦΛΙΚ) - MANDŽUKA (MANDŽIKOV ČIFLIK) [Ντεμίρ Ισάρ - No 24]
ΒΡΑΝΙΑ - VRANJA [Ντεμίρ Ισάρ - No 26]
ΚΟΒΑΤΣΕΒΟ - KOVAČEVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 28]
ΜΠΕΛΙΟΒΟ - BELJOVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 30]
ΓΚΟΡ. ΣΠΑΝΤΣΕΒΟ - GOR. SPANČEVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 32]
ΚΑΣΙΝΑ - KAŠINA [Ντεμίρ Ισάρ - No 33]
ΜΑΡΙΚΟΣΤΕΝΟΒΟ (ΜΑΡΙΚΟΣΤΙΝΟ) - MARIKOSTENOVO (MARIKOSTINO) [Ντεμίρ Ισάρ - No 36]
ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΕ - MARIO POLE [Ντεμίρ Ισάρ - No 37]
ΚΟΥΛΑ - KULA [Ντεμίρ Ισάρ - No 38]
ΚΑΤΟΥΝΤΣΙ - KATUNCI [Ντεμίρ Ισάρ - No 39]
ΒΙΑΤ'ΡΝΑ (ΒΕΤΡΕΝ) - VJAT'RNA (VETREN) [Ντεμίρ Ισάρ - No 43]
ΚΕΣΙΣΛ'Κ - KEŠIŠL'K [Ντεμίρ Ισάρ - No 44]
ΜΕΣΕΛΙ - MEŠELI [Ντεμίρ Ισάρ - No 48]
ΜΑΝΤΡΑΝΤΖΙΚ - MANDRADŽIK [Ντεμίρ Ισάρ - No 49]
ΛΙΠΟΣ - LIPOŠ [Ντεμίρ Ισάρ - No 51]
ΚΕΣΕΝΤΖΙ ΤΣΙΦΛΙΚ - KESEDŽI ČIFLIK [Ντεμίρ Ισάρ - No 53]
ΓΚΟΡΝΙ ΠΟΡΟΪ - GORNI POROJ [Ντεμίρ Ισάρ - No 54]
Μ'ΤΝΙΤΣΑ - M'TNICA [Ντεμίρ Ισάρ - No 56]
ΓΚΛΙΜΠΟΒΤΣΙ - GLIBOVCI [Ντεμίρ Ισάρ - No 58]
ΛΑΤΑΡΟΒΟ - LATAROVO [Ντεμίρ Ισάρ - No 64]
ΜΠΑΡΑΚΛΙ - BARAKLI [Ντεμίρ Ισάρ - No 67]
ΚΙΟΥΠΡΙΑ - KJUPRIJA [Ντεμίρ Ισάρ - No 68]
ΚΟΥΜΛΙ - KUMLI [Ντεμίρ Ισάρ - No 69]
ΚΑΜΑΡΕΤΟ (ΚΑΜΑΡΕΤΟΒΟ) - KAMARETO (KAMARETOVO) [Ντεμίρ Ισάρ - No 70]
ΙΝΑΝΛΙ - INANLI [Ντεμίρ Ισάρ - No 72]
ΓΚΙΟΥΝΤΖΕΝΛΙ - GJUDŽENLI [Ντεμίρ Ισάρ - No 73]
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚ ΓΙΟΥΡΕΝ - KJUČJUK JUREN [Ντεμίρ Ισάρ - No 74]
ΜΠΙΟΥΚ ΓΙΟΥΡΕΝ - BIJUK JUREN [Ντεμίρ Ισάρ - No 75]
ΜΑΧΜΟΥΝΤΛΙ - MAHMUDLI [Ντεμίρ Ισάρ - No 76]

ΜΟΥΣΙ ΤΣΑΛΙ - MUSI ČALI [Ντεμίρ Ισάρ - No 77]
ΜΟΥΤΑΒΛΙ - MUTAVLI [Ντεμίρ Ισάρ - No 78]
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts