Τα «Βενιζελικά» σπίτια όπως καθιερώθηκαν να λέγονται.

Τον Μάιο του 1930 άρχισε η ανοικοδόμηση της Τζουμαγιάς, της σημερινής Ηράκλειας. Ανεγέρθηκαν από το κράτος πεντακόσια περίπου ομοιόμορφα σπίτια στη θέση της κατεστραμμένης Τζουμαγιάς, βάση εγκεκριμένου σχεδίου. Πριν την καταστροφή της είχε χίλια διακόσια σπίτια.


Τα «Βενιζελικά» σπίτια όπως καθιερώθηκαν να λέγονται. Υπήρχαν δύο τύποι τα τύπου (Α) και τα τύπου (Β).
Ο τύπος (Α) είχε ένα δωμάτιο, κουζίνα και σαλόνι.
Ο τύπος (Β) είχε δύο δωμάτια, κουζίνα και σαλόνι.

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts