Εκτροπή του Στρυμόνα, Κερκίνη 2 Μαρτίου 1933


«Εκτροπή  Ρούπελ-Κερκίνης. Δύο πασσαλοπήκται,  εκτελούντες την έμπηξιν σιδηρών πασσαλοσανίδων δια την έμφραξιν του Ρούπελ, 2-3-1933». 

(Φωτογραφία: ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Σερρών)

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts