Εκτροπή του Στρυμόνα, Κερκίνη 27 Φεβρουαρίου 1933


«Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Σέρραι" εμφράσσων την παλαιάν κοίτην του Στρυμόνος δια την εκτροπήν Ρούπελ-Κερκίνης, 27-2-1933».

(Φωτογραφία: ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Σερρών)

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts