75.516,55 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου

Στο Σιδηρόκαστρο, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιντικής, ομόφωνα αποφάσισε ότι αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 75.516,55 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. 

Η χρηματοδότηση του ποσού των 75.516,55 € θα κατανεμηθεί κατά 41.534,10 € στα σχολεία α΄/θμιας εκπαίδευσης και κατά 33.982,45 € στα σχολεία β΄/θμιας εκπαίδευσης.

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts