Τα χωριά μας το 1464-65

Στην διατριβή που αναλύει τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης και διακανονισμού της περιοχής Paşa Sancağı Sol-Kol, η οποία καλύπτει την αρχαία οδό Via Egnatia, κυρίως σύμφωνα με τον Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri, που χρονολογείται από το 1530, αριθμός 167. Με σκοπό τη θεμελίωση της εξήγησης της δημογραφικής και οικιστικής δομής, των γεωγραφικών και κλιματικών συνθηκών της περιοχής και του νομαδικού τύπου ζωής. Χρησιμοποιώντας μερικές από τις φορολογικές έρευνες (tahrirs) της περιοχής από τον δέκατο πέμπτο αιώνα, αποκαλύπτονται οι δημογραφικές συνθήκες και ο τουρκικός οικισμός στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων άλλων στοιχείων της διαδικασίας διακανονισμού μαζί με τους νομαδικούς λαούς (Yörüks). Η διοικητική δομή του Sol-Kol αναφέρεται για να είναι σε θέση να παρατηρήσει μια γενική εικόνα. Στη συνέχεια, εκτιμάται η δημογραφική κατάσταση και η προαγωγή του yörük στην περιοχή τον δέκατο έκτο αιώνα.

Πρόκειται για καθαρά Οθωμανική καταγραφή η οποία φυσικά δεν ανταποκρίνεται σε αληθινούς αριθμούς παρόλο αυτά μπορούμε να αντλήσουμε αρκετές πληροφορίες για την περίοδο εκείνη στην περιοχή του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα στο "ντεφτέρι " Paşa Sancağı Sol-Kol, υπάρχουν μητρώα tahrîr της περιοχής Paşa sancağı Sol-Kol.

Το "ντεφτέρι  ξεκινά με την πόλη του Timurhisar (Σιδηροκάστρου) και την περιοχή του. Σύμφωνα με ένα κομμάτι του μητρώου του Σιδηροκάστρου από το 1444-45, υπάρχουν 25 μουσουλμανικές 'χάνες΄ στο Σιδηρόκαστρο. Ενώ σε το 1464-65, είναι 79. Σε είκοσι χρόνια, υπάρχει μια τριπλάσια αύξηση. 

Η αύξηση της ενίσχυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα των 20 ετών φαίνεται να είναι δυνατή μόνο μέσω νέων οικισμών. 

Σύμφωνα με το μητρώο του 1464-65, η κατάσταση στην αγροτική περιοχή του Σιδηροκάστρου είναι το εξής: 
Υπάρχουν 88 καρύες, εκ των οποίων οι 33 είναι μικτές (μουσουλμανικές και μη μουσουλμανικές
μαζί).

Παρ 'όλα αυτά, η ύπαρξη πολλών ονομάτων όπως η Hıdır veled-i Göçeri και η Musa Anadolulı.
Επίσης, βρίσκουμε μια νεοσύστατη καρύα, τη Baraklu την οποία παρουσιάζει ως εκατό τοις εκατό μουσουλμάνικη και τη χρονολογεί στο 1530. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι μουσουλμάνοι στα χωριά του Σιδηροκάστρου είναι δύο φορές περισσότεροι από ό, τι στην πόλη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους οικισμούς ή καρύες από τους οποίους από τους οποίους προέρχονται τα σημερινά χωρία μας με τις ονομασίες να έχουν καποιες μεταβολές είτε λόγω κακής καταγραφής είτε μεταλάχθηκαν μέσα στον χρόνο, π.χ το Savmak (Savyak)

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts