Χάρτα του Μελένικου, η δημοσίευση του Καταστατικού (1813)

Η δημοσίευση του Καταστατικού (1813) κατήργησε τη διάκριση των τάξεων σε άρχοντες και υποχείριους και έκαμε προσιτή την κοινοτική εξουσία στους εκλεκτούς, στους φρόνιμους και ικανούς κατά την κρίση είκοσι Αδελφών που εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση.

Σύστημα ή Διαταγαί. Κατά κοινήν Ψήφον, απάσης της συνελεύσεως, της εν Μακεδονία Πόλεως Μελενίκου, Προς πλείονα αφορώσαι βελτίωσιν, των εν αυτή Θείων οίκων, σχολών τε και νοσοκομείων Και της των ενδεών απάντων φιλανθρωποτέρας οικονομίας τε, και κηδαιμονίας, υπό Φιλογενούς τινος και ευπατρίδου της αυτής Πόλ[εως]. διοργανοθείσαι τε και σχεδιασθείσαι, και δαπάνη αυτού οικεία, νυν πρώτον, εις φως αχθείσαι. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΟΥΣΤΡΙΑΣ, Εκ της Τυπογραφίας Ιωάνν. Βαρθ. Τζβεκίου πρώην Βιοδώτου. 1813

Αναμνήσεις (Μελένοικο - Θεσσαλονίκη)

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts