Επιγραφή που βρέθηκε στο Σιδηρόκαστρο, 2ος με 3ο αι μ.Χ.

Επιγραφή που βρέθηκε στο Σιδηρόκαστρο, 2ος με 3ο αι μ.Χ.

1 Σελήνη Ἀλεξάν-
δρῳ τῷ ἰδίῳ ἀνδ-
ρὶ καὶ Τορκος καὶ Εἰσι-
γένης καὶ Ἀλεξάνδρα,
5 Ἀλεξάνδρῳ Διονυ-
σίου τῷ πατρὶ ἑαυτῶ-
ν μνήμης χάριν. ❦
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts