Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 6ος αι μ.Χ.

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 6ος αι μ.Χ.

1 ☩ μνημῆον ☩
Ἀνδρέου τοῦ εὐ-
λαβεστάτου
ψάλτου. ☩ κ(αὶ) ἡ
5 τούτου σύνβ(ιος)
Εὐδοκ(ία) ἡ κ(αὶ)(?) ἐτελ(εύτησεν)
μη(νὸς) Δεκεμ(βρίου) κβ, ἰν(δικτιῶνος) ϛ. ☩

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts