Επιγραφή που βρέθηκε στον Άγιο Πέτρο Σιντικής, που σήμερα αποκαλείτε Πέτροβο, 6ος αι μ.Χ.

Επιγραφή που βρέθηκε στον Άγιο Πέτρο Σιντικής, που σήμερα αποκαλείτε Πέτροβο, 6ος αι μ.Χ.

1 ἐνθάδε κῖτε Πέτρος
ὁ μακαριώτ(ατος) πρεσβ(ύτερος),
ὅστις σεμνῶς ἐδού-
λευσεν τῷ θ(ε)ῷ ∙ καὶ τῇ
5 ἁγίᾳ ἐκκλησί-
ᾳ ∙ ἔτη μ· ἐτελεύτησεν
δὲ ∙ μηνὶ Φεβρουαρίου ∶
κϛ ∙ ἰνδ(ικτιῶνι) ι. ❦ ❦

Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts