Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου του 1906, o Πρόξενος των Σερρών Αντώνιος Σακτούρης σε έγγραφο αναφέρει ότι 4 χωριά επανήλθαν στην Ορθοδοξία

Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου του 1906, o Πρόξενος των Σερρών Αντώνιος Σακτούρης απέστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Εξωτερικών και μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Λαμβάνω την τιμήν να πληροφορήσω ευχαρίστως το Β. Υπουργείον ότι εκ των βουλγαροφώνων χωρίων της πεδιάδος Πετρίτσης τρία, το Μίτινο, το Σιαρμπάνοβο, και Τοπόλνιτσα, σχιματικά από δεκαετίας, δι' αναφοράς των προς τας Τουρκικάς αρχάς Πετρίτσης και τον Μητροπολίτην Μελενίκου κ. Αιμιλιανόν, εδήλωσαν ότι επανέρχονται εις την Ορθοδοξίαν. (…) Προς τοις ανωτέρω χωρίοις, έτερον το Κολάροβον, είχεν προηγουμένως δηλώσει επισήμως, ότι επανέρχεται και αυτό εις την Ορθοδοξίαν».
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts