Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου του 1947, από την αθηναϊκή εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»: «Πολυμελής συμμορία επετέθη κατά της Νέας Ζίχνης των Σερρών.»

Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου του 1947, από την αθηναϊκή εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»: «Πολυμελής συμμορία επετέθη κατά της Νέας Ζίχνης των Σερρών. Η υπερασπίζουσα την κωμόπολιν μικρά δύναμις Χωροφυλακής μετά 4ωρων μαχών απέκρουσε τους συμμορίτας, οι οποίοι εν τούτοις επέτυχον την απαγωγήν 14 πολιτών, μεταξύ των οποίων είναι και δυο επανελθόντες εσχάτως εκ της εξορίας. Εκ των εθνικών δυνάμεων εφονέυθησαν τρεις ως και δυο πολίται. Οι συμμορίται είχαν 4 νεκρούς. Ταυτοχρόνως άλλη συμμορία ενέπρησε τον αστυνομικόν σταθμόν Γαζώρου και επετέθη κατά του χωρίου Νέα Πέτρα αποκρουσθείσα».
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts