Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου του 1936, ο ιστορικός Πέτρος Πέννας σε απαντητική του επιστολή προς τον Δήμαρχο Γ. Μόσχο μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Ασχολούμενος από εξαετίας περίπου με ιστορικάς ερεύνας περί της πόλεως ...

Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου του 1936, ο ιστορικός Πέτρος Πέννας σε απαντητική του επιστολή προς τον Δήμαρχο Γ. Μόσχο μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Ασχολούμενος από εξαετίας περίπου με ιστορικάς ερεύνας περί της πόλεως Σερρών, δείγματα των οποίων ουκ ολίγα, εδημοσίευσα εν μονογραφίαις διά του τοπικού μας τύπου, εφιλοδόξησα όπως εν καιρώ χαρίσω εις αυτήν ιστορικόν σύγγραμμα αντάξιον της ιστορικότητας αυτής. Τούτου ένεκα, η άκρως φιλόπολις πρότασις του Δημοτικού Συμβουλίου, η γενομένη δι' Υμών, δια του υπ' αριθ. 16008-17/12/1936 εγγράφου Σας, με ευρίσκει πρόθυμον και σύμφωνον, ως συμβαδίζουσα με την ατομικήν μου διακαή επιθυμίαν».
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts