Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1939, οι εκδότες του «Σερραϊκού Ημερολογίου» Πάνος Πιέρος και Δημήτριος Λιανόπουλος αποφάσισαν την έκδοση του «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1939»

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου του 1939, οι εκδότες του «Σερραϊκού Ημερολογίου» Πάνος Πιέρος και Δημήτριος Λιανόπουλος έγραψαν: «Εις αρκετάς πόλεις του Βασιλείου από μακρού χρόνου εκδίδονται ετήσια Ημερολόγια. Η πόλεις των Σερρών, η οποία άλλοτε υπήρξε φωτοβόλον Πνευματικό Κέντρον, δεν είχεν ευτυχήσει μέχρι τούδε να αποκτήση εν τοιούτον Ημερολόγιον. Η έλλειψης λοιπόν ήτο καταφανής. Και την έλλειψη αυτήν απεφασίσαμεν να συμπληρώσωμεν εκδίδοντες το αν χείρας «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1939»».
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts