Σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου του 1907, ο Έλληνας πρόξενος των Σερρών Αντώνιος Σακτούρης έγραφε: «…Η αντεκδίκησης ήτις μακρόθεν θεωρείται βεβαίως

Σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου του 1907, ο Έλληνας πρόξενος των Σερρών Αντώνιος Σακτούρης έγραφε: «…Η αντεκδίκησης ήτις μακρόθεν θεωρείται βεβαίως ως φυσικόν και επομένως συγγνωστόν αίσθημα, εκ του σύνεγγυς εξεταζομένη και υπο τας νύν μάλιστα συνθήκας, επιβάλλεται ως έργον φρονήσεως και επιτακτικής ανάγκης».
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts