Λάτροβο Διμής Ισσάρι και Σάββιακον στα «Προδρομικὰ Ἀποσημειώματα», 1781


1781 Ἀπὸ Διμήρ-Ἰσσάρι ἦλθον προσκυνηταὶ, καὶ οἱ γέροντες καὶ οἱ προεστοὶ τότε ἐπέρασαν τὴν εὐλογημένην πολιτείαν των εἰς τὴν παρρησίαν τοῦ Μοναστηρίου, διὰ νὰ μνημονεύωνται ἀκαταπαύστως ἐν ταῖς θείαις καὶ ἱεραῖς τελεταῖς.
Ἐκεῖ φαίνονται ἀπὸ Σάββιακον παιδία τοῦ τότε γέρω-Σαμουήλ. Τότε καὶ ἀπὸ Λάτροβον ὁ Ἀθανάσης ἔγραψε 3 στρέμματα χωράφια. γείτονες εἶναι ὁ Αὐγιανάκης, ὁ Πάντσιος, ὁ Χαριζάνης, καὶ ἡ στράτα. Τότε καὶ ἀπὸ Σάββιακον ὁ Ἀγγελάκης τοῦ Τόλιου ἔδωσεν ἓν στρέμμα χωράφι εἰς τὸ Σραδὶ κοντὰ εἰς
τὸν μύλον.  γείτονες εἶναι ὁ Μήλιος, ὁ Στογιὰν Τζιάμπα, καὶ ὁ Χριστόδουλος

Από το Ἀρχεῖο τῆς Μονῆς Προδρόμου Σερρῶν
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts