Εκδρομή Δοκίμων Αξιωματικών χωροφυλακής στο Ρούπελ και το ΕΦ Προμαχώνα, 22 - 26 Μαΐου 1970


Ἀπὸ 2'2——26) 5) '70 ἐπραγματοποιήθη καὶ ἡ πενθήμερος ἐκπαιδευτικὴ ἐκδρομὴ τῶν Δοκίμων Αξιωματικών χωροφυλακῆς A' τάξε,»)ς, οἵτινες με- τέβησἅν εἰς Βόρειον Ἑλλάδα (Καβάλαν, Ξάνθην, Καστανέαν. Κομοτινήν, Σέρρας, Σιδηρόκαστρον. Ὀχυρὸν Ροῦπελ, Θεσσαλονίκην, Φυλάκιον Προμαχῶνοςὶ πρὸς, ἐπίσκεψιν τῶν ἀρχαιολογικῶν, ἱστορικῶν χώρων καὶ λοιπῶν ἀξιοθεάτων.
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts