Χάρτης της περιοχής, του Giovanni Giacomo de Rossi, 1692

Τμήμα από τον χάρτη  La Grecia Universale Antica paragonata του Giovanni Giacomo de Rossi
Pub Date:  1692
Τμήμα από τον χάρτη  La Grecia Universale Antica paragonata του Giovanni Giacomo de Rossi
Pub Date:  1692
Short Title:
La Grecia Universale Antica paragonata του Rossi, Giovanni Giacomo de,  Pub Date:  1692
Full Title:
La Grecia Universale Antica paragonata con la Moderna da Giacomo Cantelli da Vignola con le directioni delle carte Migliori é dé pui accreditati serittori di geografia; data in luce da Gio. Giacomo Rossi in Roma alla Pace l'Anno 1683 con Priv. del S. Pont. Georgio Widman sculp. (To accompany) Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola ... Tomo secondo ... l'anno 1692. (Map 160)
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts