Άρθρο για την οπισθοχώρηση των Αγγλων στην περιοχή μας στην εφημερίδα Richmond Palladium, 22 Ιουνίου 1917

Άρθρο για την οπισθοχώρηση των Αγγλων στην περιοχή μας στην εφημερίδα Richmond Palladium, 22 Ιουνίου 1917
British Retreat in Macedonia
Where Berlin claims evacuation of trenches by ' British troops in Macedonia and repulse of machine gun squad's attack. Along the Struma between Lakes Butkova and Tablnos (1) the British abandoned advance trenches. Between the Vardar and Lake Doiran (2) a British detachment of machine and automatic guns advanced to the Bulgarian outposts, but was forced to retire.

Μετάφραση google
Βρετανική υποχώρηση στην πΓΔΜ

Όπου το Βερολίνο ισχυρίζεται ότι εκκενώθηκαν τάφροι από «βρετανικά στρατεύματα στη Μακεδονία και απέκλεισε την επίθεση της ομάδας των πυροβόλων όπλων. Κατά μήκος του Στρουμά ανάμεσα στις λίμνες Butkova και Tablnos (1) οι Βρετανοί εγκατέλειψαν προχωρημένους τάφρους. Μεταξύ του Vardar και της λίμνης Doiran (2) μια βρετανική απόσπαση μηχανημάτων και αυτόματων πυροβόλων όπλων προχώρησε στα βουλγαρικά φυλάκια, αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί.
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts