Χάρτης της περιοχής, του Rossi, Giovanni Giacomo, 1692

Τμήμα από τον χάρτη La Macedonia του Rossi, Giovanni Giacomo de, 1627-1691 Pub Date:1692
Τμήμα από τον χάρτη La Macedonia του Rossi, Giovanni Giacomo de, 1627-1691 Pub Date:1692
La Macedonia : descritta da Giacomo Cantelli da Vignola suddito, e Geografo del Serenissimo Sigr. Duca di Modena. e data in luce da Gio. Giacomo Rossi dalle sue stampe in Roma alla Pace con priv. del S. P. 1689. Franus. Donia Messanensis Sculp. (To accompany) Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola ... Tomo secondo ... l'anno 1692. (Map 162).
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts