Χάρτης της περιοχής, του Stieler, Adolf, 1853

Τμήμα από τον χάρτη Des Osmanischen reichs europaqischer Theil, Griechenland του Stieler, Adolf, Pub Date: 1853
Τμήμα από τον χάρτη Des Osmanischen reichs europaqischer Theil, Griechenland του Stieler, Adolf, Pub Date: 1853
Full Title: No. XLI. Stieler's Hand-Atlas (No. 38a). Des Osmanischenr Reichs europaqischer Theil, Griechenland. Publication Author: Stieler, Adolf  Pub Date: 1853
Short Title:
Des Osmanischen reichs europaqischer Theil, Griechenland. (Ottoman Empire in Europe, Greece).
Pub Title: Hand - Atlas Uber Alle Theile Der Erde nach dem neuesten Zustande Und Uber Das Weltgebaude. Herausgegebenn von Adolf Stieler, berbeitet von Demselben, so wie von F.v. Stulpnagel, H. Berghaus u. I.C. Bar. Gotha bei Justus Perthes. (title page only) gez. v. Bar. gest. v. Edler in Gotha.
Previous
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts