Πόλεις και χωριά

Άγιος Πέτρος (Πετρόβο), σήμερα βουλγάρικο
Άγκιστρο
Άνω Πορόια
Αχλαδοχώρι
Βαμβακόφυτο
Βυρώνεια
Μπαχτιάρ (Δενδρόφυτο) σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του κάτω από την Λ.Κερκίνη
Νέο Πετρίτσι (Βέτρινα)
Ομαλό - Θρακικό (Ομαλό /Ράμνα)
Παρθικόπολις (Σαντάνσκι) σήμερα βουλγάρικη
Ροδόπολη
Σιδηρόκαστρο
Σιντία (Αρχαία πόλη)
Χάνι Δερβέντι (Μικρός οικισμός που σήμερα δεν υπάρχει)
Χορτερό

Δημοφιλείς αναρτήσεις της εβδομάδας

Popular Posts